abc ALGORITMI priručnik
2. Linijska algoritamska šema

Niz algoritamskih koraka, u kojem se svaki algoritamski korak može izvršiti najviše jedanput, u toku jednog izvršavanja algoritma, čini linijsku algoritamsku šemu.

Elementi linijske strukture: Početak, Kraj (isti simbol), Ulaz, Izlaz (isti simbol) i obrada.


Slika 1. Elementi linijske strukture

Prosta linijska šema se sastoji isključivo od algoritamskih koraka ulaza, obrade i izlaza.


Slika 2. Koraci proste linijske strukture

Šablon za prostu linijsku šemu.


Slika 3. Prosta linijska struktura

Na primjer: izračunati obim kruga O=2rPi  (Računarski ispis O = 2 * r * Pi)


Slika 4. Algoritam za izračunavanje obima kruga O = 2 * r * Pi

Linijska struktura - Riješeni zadaci

 

Index