abc ALGORITMI priručnik
Slični algoritmi - algoritmi za aritmetičke operacije

2.1. Nacrtati algoritam za aritmetičke operacije:

a) sabiranje (+);
b) oduzimanje (-);
c) množenje (*);

Opis rješenja: Slijedeći primjer prikazuje sličnost izgleda algoritama koji izračunavaju aritmetičke operacije. Ulaz je isti (učitati dva broja), Izlaz je ispisati učitane brojeve i izračunati.
Razlika algoritama je samo u operatoru u obradi ( +, -, *).


Slika 1.

Daljnji rad: Nacrtati algoratim za dijeljenje.

Linijska struktura - Riješeni zadaci

 

Index