abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Riješeni primjeri - WHILE petlja

Primjer 1. Ispis prvih n prirodnih brojeva sa WHILE petljom.
Opis rješenja: Na početku se upisuje do koje vrijednosti (n) se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridjeljuje vrijednost jedan (1). Zatim se prelazi na provjeru logičkog izraza u WHILE petlji. WHILE petlja se ponavalja sve dok je logički izraz (i<=n) istinit. Prva naredba u petlji je ispis vrijednosti kontrolne varijable i na ekran. Naredba i=i+1 uve}ava vrijednost varijable i za jedan. Prvo vrijednosti varijable i dodaje 1, zatim izračunatu sumu pridružuje varijabli i. Izvršenje programa prelazi na početak WHILE petlje, koja obezbjeđuje ponavljanje.


Slika 1. Ispis prvih n prirodnih brojeva sa WHILE petljom

Primjer 2. Izračuanti sumu prvih n prirodnih brojeva. Zadatak riješiti sa WHILE petljom.
Opis rješenja: Početna vrijednost varijable s (suma) je 0. Suma se formira po izrazu s=s+i. Ra~unar pri izvo|enju prvo izvodi desni dio, sabira vrijednost s i vrijednost i. Izra~unata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zatim se vrijednost varijable i uve}ava za jedan (i=i+1). Postupak uve}anja sume i vrijednosti varijable i se ponavlja sve dok je vrijednost varijable i<=n.


Slika 2. Izračuanti sumu prvih n prirodnih brojeva. Zadatak riješiti sa WHILE petljom

Primjer 3. Izračuanti proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Zadatak riješiti sa WHILE petljom.
Opis rješenja: Početna vrijednost varijable s (suma) je 0. Suma se formira po izrazu s=s+i. Ra~unar pri izvo|enju prvo izvodi desni dio, sabira vrijednost s i vrijednost i. Izra~unata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zatim se vrijednost varijable i uve}ava za jedan (i=i+1). Postupak uve}anja sume i vrijednosti varijable i se ponavlja sve dok je vrijednost varijable i<=n.


Slika 3. Izračuanti proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Zadatak riješiti sa WHILE petljom

Primjer 4. Prebrojati prirodne brojeve iz intervala od k do n koji su djelivi sa 3. Zadatak riješiti sa WHILE petljom.
Opis rješenja: Bitni elementi zadatka su: izbor djeljivih sa 3 i brojanje. Izbor djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3=0. Logi~ki izraz je istinit kad pri dijeljenju broja sa 3 nema ostatka tj. ostatat je nula. Tada se formira nova vrijednost brojača. Početna vrijednost brojača je nula (br=0). Vrijednost brojača se uva}ava za jedan (br+1). Kao {to je navedeno uve}anje broja~a se izvodi samo kad je logički izraz i MOD 3=0 istinit.


Slika 4. Izračuanti proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Zadatak riješiti sa WHILE petljom

 

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index