abc ALGORITMI priručnik
2. Linijska algoritamska šema
Riješeni primjeri - Ispis

Primjer 1. Ispisati poruku "ZDRAVO" na ekranu.
Opis rješenja: Svi programski jezici imaju mogućnosti direktnog ispisa teksta naredbom za ispis.


Slika 1. Ispisati poruku "ZDRAVO" na ekranu

Daljnji rad 1. Napisati program za ispis vlastitog imena.

Primjer 3. Napisati program za izra~unavenje aritmeti~kog izraza: 9 + 2 (7 - 4).
Opis rješenja: Svi programski jezici imaju mogućnosti direktnog izračunavanja aritmetičkih izraza u naredbi za ispis.


Slika 3. Napisati program za izra~unavenje aritmeti~kog izraza: 9 + 2 (7 - 4)

Daljnji rad 3. Napisati program za izračunavanje izraza:
• 3/2 - 3
• i 3/(2-3)

Linijska algoritamska šema

Linijska šema Riješeni primjeri - Vrijednost

Linijska šema - Riješeni primjeri - Ulaz - izlaz

Linijska struktura - zadaci

Index