abc ALGORITMI priručnik
2. Linijska algoritamska šema
Riješeni primjeri - Vrijednost

Primjer 1. Vrijedost varijable X je 3. Ispisati na ekran vrijednost varijable x i uvećanu vrijednost x za 2.
Opis rješenja: .


Slika 1. Ispisati na ekran vrijednost varijable x i uvećanu vrijednost x za 2

Daljnji rad 1.1. Napisati program za izračunavanje izraza:
Daljnji rad 1.2.. Napisati program za izračunavanje izraza: y = x*3 – x/2.

Linijska algoritamska šema

Linijska šema Riješeni primjeri - Ispis

Linijska šema - Riješeni primjeri - Ulaz - izlaz

Linijska struktura - zadaci

Index