abc ALGORITMI priručnik
2. Linijska algoritamska šema
Riješeni primjeri - Ulaz - izlaz

Primjer 1. Napisati program za izračunavanje kvadrata učitanog broja.
Opis rješenja: Prvo se izvodi učitavanje broja (x). Slijedi obrada to je množenje broja x sami sa sobom. Na kraju je ispis učitane i izračunate vrijednosti.


Slika 1. Napisati program za izračunavanje kvadrata učitanog broja

Daljnji rad 1.1. Napisati program za izračunavanje izraza: x = a / 3
Daljnji rad 1.2.. Napisati program za izračunavanje izraza: y = x/3 – x/2.

Primjer 2. Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga.
Opis rješenja: Učitati poluprečnik. Mnogi programski jezici imaju vrijednosti broja Pi već u sebi, ali se ta vrijednost mora na pravi način koristiti. Poslije izračunavanja površine p := Pi * r * r se izvodi ispis.


Slika 2. Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga.

Daljnji rad 2: Napisati program za izračunavanje obima i površine:
- kvadrata,
- pravougaonika,
- trougla

Primjer 3. Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Opis rješenja: Zadatak rješavamo upisom vrijednosti x i y. Vrijednost c se izračunava i koristi pri izračunavanju vrijednosti varijable d. Na kraju je isipis.


Slika 3. Izračunati izraza: c = x * y; d = x - y; e = c - x + y

Daljnji rad 3: Napisati program za rješavanje jednačina:
w = 2x - y
d = x - w
z = w + 4x - 2y!

 

Linijska algoritamska šema

Linijska šema Riješeni primjeri - Ispis

Linijska šema - Riješeni primjeri - Vrijednost

Linijska struktura - Riješeni zadaci

Index