6.3.. Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. ulaz - učitati: x, a
  2. obrada - izračunati:
    y=2*x
    z=a/3
  3. izlaz - ispisati: "dvostruki prvi broj je"; y, "trecina drugog broja je"; z


Index