6.3.. Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara.

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. ulaz - učitati: "broj=", a,
  2. obrada - izračunati:
    x = INT(a/10)
    y = a MOD 10
    c = x+y
  3. izlaz - ispisati: "broj=", a, "suma=", s

Index