6.3.. Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
 1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) cjelobrojno dijeljenje sa 2
 (1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 cjelobrojno dijeljenje sa 2

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. obrada - izračunati:
    x = 1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) cjelobrojno dijeljenje sa 2
    x = (1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 cjelobrojno dijeljenje sa 2
  2. izlaz - ispisati: x, y

Index