6.4.. Naći program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja.

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. ulaz - učitati: a, b, c
  2. obrada - izračunati:
    x=(a+b+c)/3
  3. izlaz - ispisati: a, b, c, x

Index