8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

Grafički dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. za i = 1 do 5 radi
    ispis vrijednosti promjenljive i
  2. izlazak iz FOR petlje
  3. kraj

Index