Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Sabrati parne od 1 do n.
Ispisati parne od 1 do n.
Pomnožiti parne od 1 do n.
Prebrojati parne od 1 do n.