Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Prebrojati parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
Pomnožiti parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
Ispisati parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.
Suma parnih prirodnih brojeva od 10 do 20.