Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Proizvod parnih 1 do n.
Prebrojati parnih 1 do n.
Ispis parnih 1 do n.
Suma parnih 1 do n.