Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Sabrati neparne od k do n.
Pomnožiti neparne od k do n.
Ispisati neparne od k do n.
Prebrojati neparne od k do n.