Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Proizvod parnih k do n.
Suma parnih k do n.
Ispis parnih k do n.
Prebrojati parne k do n.