Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Suma trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do 3*n.
Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 3*n.
Ispis trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do 3*n.
Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do 3*n.