Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Prebrojati prirodne od 1 do n.
Sabrati prirodne od 1 do n.
Ispisati prirodne od 1 do n.
Pomnožiti prirodne od 1 do n.