Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.
Pomnožiti parnih prirodnih brojeva od k do n.
Prebrojati parnih prirodnih brojeva od k do n.
Ispisati parnih prirodnih brojeva od k do n.