Algoritmi abc - FOR petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Suma prvih 5 prirodnih brojeva.
Ispisati prvih 5 prirodnih brojeva.
Pomnožiti prvih 5 prirodnih brojeva.
Prebrojati prvih 5 prirodnih brojeva.