Algoritmi abc - linijska struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Obim kuga
Suma 2 broja
Obim trougla
Obim kvadra