abc Algoritmi - Logički izrazi - Quiz sa uzorkom - 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Algoritmi Značenje ovog izraza a MOD 5 = 0 je:
Odgovor 1
a nije djeljiv sa 5
Odgovor 2
a je parno
Odgovor 3
a zadnja cifra je 0
Odgovor 4
a djeljivo sa 5