Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2 tada b postaje 1, inače b je 2.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2 tada b postaje 2, inače b je 1.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 3 tada b postaje 2, inače b je 1.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 1 tada b postaje 2, inače b je 1.