Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ispisati a, ako je pozitivan.
Učitati a. Ispisati a, ako je nula ili manji od nule.
Učitati a. Ispisati a, ako je veći ili jednak nuli.
Učitati a. Ako je a jednako 0 Ispisati NULA.