Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod trostukih vrijednosti naparnih prirodnih od k do n.
Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od k do n.
Proizvod trostukih vrijednosti prirodnih od 1 do n.
Proizvod trostukih vrijednosti parnih prirodnih od k do n.