Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod dvostrukih vrijednosti neparnih od 3 do 8 brojeva.
Proizvod dvostrukih vrijednosti parnih od 3 do 8 brojeva.
Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih do 8 brojeva.