Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod petorostrukih vrijednosti prirodnih od 10 do 20 brojeva.
Prebrojati prirodne brojeve od 10 do 20.
Ispisati petorostrukih vrijednosti prirodnih od 10 do 20 brojeva.
Suma petorostrukih vrijednosti prirodnih od 10 do 20 brojeva.