Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispisati neparnih od k do n.
Prebrojati neparnih od k do n.
Proizvod neparnih od k do n.
Suma neparnih od k do n.