abc Algoritmi - Pripremni test - Oba - Linijska, razgranata i ciklična struktura While

Redni broj testa: 1

Učitati dva realna broja. Izračunati njihovu sumu, ako je prvi veći od drugog. Inače izračunati razliku učitanih brojeva.
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4