abc Algoritmi - Pripremni test - Oba - Ciklična struktura - While petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Algoritam 1
Izračunati broj neparnih od k do n.
Algoritam 2
Izračunati proizvod neparnih od k do n.
Algoritam 3
Izračunati sumu neparnih od k do n.
Algoritam 4
Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od k do n.