abc algoritmi - Linijska i razgranata struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izraz: b2-4ac
Izraz: b2-4c
Izraz: b2-4a
Izraz: b2-4ac