abc algoritmi - Linijska i razgranata struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izraz: (x2/y2)2
Izraz: (x2+y2)/2
Izraz: (x2+y2)2
Izraz: (x2-y2)2