abc algoritmi - Linijska i razgranata struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
Učitati a. Ako a nije djeljiv sa 7, Ispisati NIJE DJELJIV.
Učitati a. Ako je a djeljiv sa 7, Ispisati DJELJIV.