abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati parnih 1 do 5.
Pomnožiti parnih 1 do 5.
Sabrati parnih 1 do 5.
Ispisati parnih 1 do 5.