abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati aritmetičku sredinu neparnih od k do n.
Izracunati sumu neparnih od k do n.
Izracunati broj neparnih od k do n.
Izracunati proizvod neparnih od k do n.