abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Suma prirodnih brojeva od 3 do 8.
Prebrojati prirodnih brojeva od 3 do 8.
Proizvod prirodnih brojeva od 3 do 8.
Ispisati prirodnih brojeva od 3 do 8.