abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Ispisati prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Suma prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Prebrojati prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.