abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Proizvod realnih brojeva od a do b.
Proizvod parnih brojeva od a do b.
Proizvod prirodnih brojeva od a do b.
Proizvod neparnih brojeva od a do b.