abc algoritmi - Ciklična struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati prirodne brojeve od 3 do 8 brojeva.
Proizvod dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
Ispisati dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.
Suma dvostrukih vrijednosti prirodnih od 3 do 8 brojeva.