abc algoritmi - test priprema

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati NIJE DOBAR.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati NIJE DJELJIV.