abc algoritmi - test

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 3 do n.
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji su djeljivi sa 3 do n.
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji su djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do n