abc algoritmi - test

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Pomnožiti parne od 1 do n.
Prebrojati parne od 1 do n.
Sabrati parne od 1 do n.
Ispisati parne od 1 do n.