abc algoritmi - test

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
Pomnožiti neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
Ispisati neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.
Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 20.