Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Prebrojati neparne 1 do n.
Suma neparnih 1 do n.
Ispis neparnih 1 do n.
Proizvod neparnih 1 do n.