Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Prebrojati parne od k do n.
Ispisati parne od k do n.
Pomnožiti parne od k do n.
Sabrati parne od k do n.