Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Suma prvih n prirodnih brojeva.
Prebrojati prvih n prirodnih brojeva.
Pomnožiti prvih n prirodnih brojeva.
Ispisati prvih n prirodnih brojeva.