Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Pomnožiti parnih 1 do 5.
Prebrojati parnih 1 do 5.
Sabrati parnih 1 do 5.
Ispisati parnih 1 do 5.