Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Izračunati broj parnih od k do n.
Izračunati aritmetičku sredinu parnih od k do n.
Izračunati sumu parnih od k do n.
Izračunati proizvod parnih od k do n.