Algoritmi abc - FOR petlja - FOR petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tacan
Prebrojati neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
Ispisati neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.
Pomnožiti neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.