Algoritmi abc - linijska struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Suma x i polovine z.
Poluproizvod brojeva x i z.
Proizvod y brojeva a, b i c.
Aritmetička sredina x i z.