abc Algoritmi - Logički izrazi - Pripremni test bez uzorka - 2. dio

Redni broj testa: 1

Šta je tačno?
Odgovor 1
7 MOD 4 = 1
Odgovor 2
7 MOD 3 = 4
Odgovor 3
9 MOD 3 = 0
Odgovor 4
4 MOD 7 = 3