Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati DOBAR.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 4. Ako jeste ispisati PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati DJELJIV.