Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispiši da je broj DJELJIV ako je paran
Ako je drugi djeljiv sa prvim ispiši DJELJIV
Provjeriti da li je od dva učitana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV.
Ispiš da je broj DJELJIV ako je drugi veći od prvog