Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je veće od nule Ispisati NEGATIVAN.
Učitati a. Ako je manje od nule Ispisati NEGATIVAN.
Učitati a. Ako je ili jednako nula Ispisati NEGATIVAN.
Učitati a. Ako je a nula Ispisati NEGATIVAN.