Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitatii y i c. Ako y nije pozitivno b postaje c, inače postaje negativno c.
Učitatii y i c. Ako je y pozitivno tada je d=c, inače je b=-c.
Učitatii y i c. Ako y nije pozitivno postaje negativno c, inače b postaje c.
Učitatii y i c. Ako je z pozitivno tada je b=c, inače je b=-c.