abc Algoritmi - Pripremni test - Oba - 2. dio

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Algoritam 1
Učitati a,b, ako je a veće od b onda je c=2a, inače je c=a+2b
Algoritam 2
Učitati a,b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b
Algoritam 3
Učitati a,b, ako je a veće ili jednako od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b
Algoritam 4
Učitati b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b