Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Pomnožiti prirodne brojeve od k do n.
Ispisati prirodne brojeve od k do n.
Sabrati prirodne brojeve od k do n.
Prebrojati prirodne brojeve od k do n.