Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Suma prirodnih parnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3
Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3
Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 6.
Suma prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3