Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati parnih prirodnih brojeva od k do n.
Suma parnih prirodnih brojeva od k do n.
Ispisati parnih prirodnih brojeva od k do n.
Proizvod parnih prirodnih brojeva od k do n.