Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Ispisati prirodnih od 1 do 5.
Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva.
Proizvod prirodne brojeve od 3 do 5.
Suma prirodnih od 1 do 5.