abc Algoritmi - Linijska i razgranata struktura - Pripremni test - 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

Učitati dva realna broja. Izračunati njihovu sumu, ako je prvi veći od drugog. Inače izračunati razliku učitanih brojeva.
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4