abc Algoritmi - Linijska i razgranata struktura - Test 1. i 2. dio

Redni broj testa: 1

Izabrati algoritam za izračunavanje četverostruke sume tri učitana broja:
Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4