abc Algoritmi - Strukture - Pripremni test 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

Učitati dva realna broja (x i a), izračunati z prema izrazu:
.

Algoritam 1

Algoritam 2

Algoritam 3

Algoritam 4