6.1.. Ispisati poruku "ZDRAVO" na ekranu.

Opis rješenja: Tekst koji treba ispisati na ekranu je unaprijed poznat. Zato se koristi samo naredba izlaza. Ovo je najjednostavniji oblik linijske strukture, . Tekst u naredbi ispisa se mora odvojiti delimiterima (za početak i kraj teksta).

Opis programa: Prva naredba je REM - naredba komentara. REM je skra}enica od engleske riječi REMARK (komentar). Naredba PRINT izvodi ispis navedenog teksta u navodnicima ("ZDRAVO"). END označava kraj programa. Većina verzija programskog jezika BASIC ne zahtjeva navođenje naredbe END na kraju programa. Korisno je navesti END radi sticanje navike za pisanje programa u drugim programskim jezicima.

Tabela 6.1.. Ispisati poruku "ZDRAVO" na ekranu.

Listing programa:

1  REM BP2_1
10 PRINT "ZDRAVO"
20 END
 

Ispis na ekranu:

Index