6.4.. Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti.

Listing programa:

REM P06411142; 
CLS
INPUT "unesi cetiri broja", a, b, c, d
E = (SQR(ABS(a) + ABS(b) + ABS(c) + ABS(d))) /4
PRINT "korijen aritmeticke sredine iznosi", E
END

Ispis na ekranu:

Index