7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis rješenja: Izraz za poređenje je IF x < 3 THEN. Ako je izraz tačan (x<3) tada izračunava y = x - 1; inače y = x + 3.
Tekstualni algoritam Listing u Programskom jeziku BASIC-u
IF Logicki uslov THEN
   Istinit /TRUE/: Obrada1
ELSE
   Lažan /FALSE/: Obrada2
IF X < 3 THEN : REM Logicki uslov - Ako je X < 3
   Y = X - 1  : REM Istinit /TRUE/: Y = X - 1
ELSE
   Y = X + 3 : REM inace - Lazan /FALSE/: Y = X + 3
END IF

Listing programa:

CLS
INPUT "UNESI BROJ:"; X
REM Logicki uslov - Ako je X < 3
IF  X < 3 THEN
  Y = X - 1 : REM Istinit /TRUE/: Y = X - 1
ELSE 
  Y = X + 3 : REM Lazan /FALSE/: Y = X + 3
END IF
PRINT "X "; X, "Y "; Y
END
 

Ispis na ekranu:

Index