abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik BASIC - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   O projektu

 2.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 3.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 6.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 7.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - izbor zadataka
 10.     Linijska struktura - Algoritmi i BASIC programi
 11.     Linijska struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 12.     Linijska struktura - BASIC programi - Izbor zadataka 2
 13.     Linijska struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci
 14.     Linijska struktura - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 15.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 16.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 17.        Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 18.        Linijska struktura - BASIC i PASCAL programi
 19.        Linijska struktura - BASIC i Python programi

 20.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 21.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 22.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 23.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 24.    MEMORY - Quiz - test
 25.      abc BASIC - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 26.      abc BASIC - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 27.      abc BASIC - MEMORY - Test 1. dio


 28.   RAZGRANATA STRUKTURA
 29.     IF THEN naredba - izbor zadataka
 30.     IF THEN ELSE naredba - izbor zadataka
 31.     Razgranata struktura - Algoritmi i BASIC programi
 32.     Razgranata struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 33.     Razgranata struktura - BASIC programi
 34.     Razgranata struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 35.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 36.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 37.        IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi

 38.     CASE naredba
 39.     CASE - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 40.     CASE - Zadaci bez rješenja u BASIC


 41.   CIKLIČNA STRUKTURA
 42.   FOR petlja
 43.     Ciklična struktura - izbor zadataka
 44.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 45.     Ciklična struktura - FOR petlja - BASIC i PASCAL program
 46.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 47.     Ciklična struktura - FOR petlja - BASIC i Python programi
 48.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 49.     FOR petlja - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 50.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 51.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 52.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 53.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 54.   FOR petlja - Pelja u petlji
 55.     Petlja u petlji - Programski jezici BASIC i C programi
 56.     Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 57.     Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 58.   WHILE petlja
 59.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC
 60.     WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C programi
 61.     WHILE petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 62.     WHILE petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 63.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO UNTIL petlja
 64.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO UNTIL petljom
 65.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 66.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 67.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 68.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 69.        WHILE petlja - BASIC i C++ programi


 70.   DO UNTIL petlja
 71.     DO UNTIL petlja - Algoritmi i BASIC programi
 72.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 73.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 74.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 75.     Zadaci bez rješenja za DO UNTIL petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 76.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 77.   NIZ
 78.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 79.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 80.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 81.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u BASIC

 83.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u BASIC

 84.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 85.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Pascal programi
 86.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Java programi


 87.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 88.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 89.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 90.   String
 91.     String - niz znakova - Frejm /FRAMES/
 92.     String - Zadaci bez rješenja u BASIC


 93.   Kombinovani zadaci
 94.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u BASIC
 95.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u BASIC


 96.   POTPROGRAM /SUBROUTINES - GOSUB/
 97.     Potprogram /SUBROUTINES - GOSUB/ - Frejm /FRAMES/
 98.     Potprogrami - Zadaci


 99.   DODACI /APPENDIX/
 100.     Razgranata struktura - IF THEN naredba - BASIC i PASCAL program
 101.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - BASIC i PASCAL program
 102.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi