abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik BASIC - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   O projektu

 2.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 3.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 6.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 7.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - izbor zadataka
 10.     Linijska struktura - Algoritmi i BASIC programi
 11.     Linijska struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 12.     Linijska struktura - BASIC programi - Izbor zadataka 2
 13.     Linijska struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci
 14.     Linijska struktura - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 15.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 16.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 17.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 18.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 19.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 20.    MEMORY - Quiz - test
 21.      abc BASIC - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 22.      abc BASIC - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 23.      abc BASIC - MEMORY - Test 1. dio


 24.   RAZGRANATA STRUKTURA
 25.     IF THEN naredba - izbor zadataka
 26.     IF THEN ELSE naredba - izbor zadataka
 27.     Razgranata struktura - Algoritmi i BASIC programi
 28.     Razgranata struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 29.     Razgranata struktura - IF THEN naredba - Programski jezici BASIC i PASCAL
 30.     Razgranata struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 31.     Razgranata struktura - BASIC programi
 32.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 33.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 34.        IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi

 35.     CASE naredba
 36.     CASE - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 37.     CASE - Zadaci bez rješenja u BASIC


 38.   CIKLIČNA STRUKTURA
 39.   FOR petlja
 40.     Ciklična struktura - izbor zadataka
 41.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 42.     Ciklična struktura - FOR petlja - BASIC i PASCAL program
 43.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 44.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 45.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 46.     FOR petlja - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 47.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 48.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 49.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 50.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 51.   FOR petlja - Pelja u petlji
 52.     Petlja u petlji - Programski jezici BASIC i C programi
 53.     Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 54.     Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 55.   WHILE petlja
 56.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC
 57.     WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C programi
 58.     WHILE petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 59.     WHILE petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 60.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO UNTIL petlja
 61.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO UNTIL petljom
 62.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 63.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 64.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 65.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 66.        WHILE petlja - BASIC i C++ programi


 67.   DO UNTIL petlja
 68.     DO UNTIL petlja - Algoritmi i BASIC programi
 69.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 70.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 71.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 72.     Zadaci bez rješenja za DO UNTIL petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 73.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 74.   NIZ
 75.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 76.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 77.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 78.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 79.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u BASIC

 80.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u BASIC

 81.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 82.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Pascal programi
 83.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Java programi


 84.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 85.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 86.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 87.   String
 88.     String - niz znakova - Frejm /FRAMES/
 89.     String - Zadaci bez rješenja u BASIC


 90.   Kombinovani zadaci
 91.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u BASIC
 92.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u BASIC


 93.   POTPROGRAM /SUBROUTINES - GOSUB/
 94.     Potprogram /SUBROUTINES - GOSUB/ - Frejm /FRAMES/
 95.     Potprogrami - Zadaci


 96.   Dodatak: Rješenja zadataka sa prikazom programskog koda u više programskih jezika
 97.   abc Dev-Pascal
 98.        Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i Dev-Pascal programi
 99.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 100.        Razgranata struktura - Algoritmi, BASIC i Dev-Pascal programi
 101.        Razgranata struktura - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 102.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 103.        WHILE petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 104.        REPEAT-UNTIL petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 105.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 106.   abc Turbo Pascal
 107.        Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i Turbo Pascal programi
 108.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 109.        Razgranata struktura - IF THEN naredba - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 110.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i Turbo Pascal programi
 111.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i Turbo Pascal
 112.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Pascal
 113.   abc Python
 114.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i Python programi
 115.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i Python
 116.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Python
 117.   abc C
 118.        Linijska struktura - Programski jezici BASIC i C
 119.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i C
 120.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i C
 121.        WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C
 122.        DO-WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C
 123.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Programski jezici BASIC i C
 124.   abc C++
 125.        Linijska struktura - BASIC i C++ programi
 126.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i C++
 127.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i C++
 128.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC program i C++ program
 129.        WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C++
 130.        DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC program i C++ program
 131.        DO WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C++
 132.   abc Java
 133.        Linijska struktura - Programski jezici Java i BASIC
 134.        Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Programski jezici BASIC i Java
 135.        FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 136.        FOR petlja - Programski jezici BASIC i Java
 137.        WHILE petlja - Algoritam, BASIC i Java program
 138.        DO WHILE petlja - Programski jezici BASIC i Java program