abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik BASIC - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   O projektu

 2.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 3.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 6.   TEORIJESKA PRIPREMA - slučajna vrijednost
 7.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND


 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - izbor zadataka
 10.     Linijska struktura - Algoritmi i BASIC programi
 11.     Linijska struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 12.     Linijska struktura - BASIC programi - Izbor zadataka 2
 13.     Linijska struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci
 14.     Linijska struktura - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 15.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 16.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 17.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 18.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 19.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 20.    MEMORY - Quiz - test
 21.      abc BASIC - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 22.      abc BASIC - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 23.      abc BASIC - MEMORY - Test 1. dio


 24.   RAZGRANATA STRUKTURA
 25.     IF THEN naredba - izbor zadataka
 26.     IF THEN ELSE naredba - izbor zadataka
 27.     Razgranata struktura - Algoritmi i BASIC programi
 28.     Razgranata struktura - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 29.     Razgranata struktura - BASIC programi
 30.     Razgranata struktura - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 31.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 32.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 33.        IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi

 34.     CASE naredba
 35.     CASE - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 36.     CASE - Zadaci bez rješenja u BASIC


 37.   CIKLIČNA STRUKTURA
 38.   FOR petlja
 39.     Ciklična struktura - izbor zadataka
 40.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 41.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 42.     FOR petlja - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 43.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 44.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 45.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 46.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 47.   FOR petlja - Pelja u petlji
 48.     Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 49.     Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 50.   WHILE petlja
 51.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC
 52.     WHILE petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 53.     WHILE petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 54.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO UNTIL petlja
 55.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO UNTIL petljom
 56.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
 57.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 58.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 59.        WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 60.        WHILE petlja - BASIC i C++ programi


 61.   DO UNTIL petlja
 62.     DO UNTIL petlja - Algoritmi i BASIC programi
 63.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 64.     DO UNTIL petlja - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 65.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 66.     Zadaci bez rješenja za DO UNTIL petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 67.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 68.   NIZ
 69.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 70.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u BASIC-u

 71.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 72.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 73.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u BASIC

 74.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u BASIC

 75.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 76.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Pascal programi
 77.        Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - BASIC i Java programi


 78.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 79.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - BASIC programi - Frejm /FRAMES/
 80.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u BASIC-u


 81.   String
 82.     String - niz znakova - Frejm /FRAMES/
 83.     String - Zadaci bez rješenja u BASIC


 84.   Kombinovani zadaci
 85.     Kombinovani zadaci 1 - Zadaci bez rješenja u BASIC
 86.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u BASIC


 87.   POTPROGRAM /SUBROUTINES - GOSUB/
 88.     Potprogram /SUBROUTINES - GOSUB/ - Frejm /FRAMES/
 89.     Potprogrami - Zadaci


 90.   DODACI /APPENDIX/
 91.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 92.     Linijska struktura - BASIC i PASCAL programi
 93.     Linijska struktura - BASIC i Python programi
 94.     Razgranata struktura - IF THEN naredba - BASIC i PASCAL program
 95.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - BASIC i PASCAL program
 96.     Razgranata struktura - IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 97.     Ciklična struktura - FOR petlja - BASIC i PASCAL program
 98.     Ciklična struktura - FOR petlja - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 99.     Ciklična struktura - FOR petlja - BASIC i Python programi