6.1.. Napisati program za ispis na ekranu:
Vrijednost
broja je 7

Opis rjeĊĦenja:

Opis programa:

Listing programa:

1  REM BP2_2
10 PRINT "Vrijednost"
20 PRINT "broja je "; 7
30 END 

Index