6.1.. Napisati program za izračunavenje aritmetičkog izraza: 9 + 2 (7 - 4)

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

1  REM P2_3
10 PRINT 9+2*(7-4) 
20 END

Index