6.1.. Napisati program za izračunavanje izraza: 
3/2 - 3 i 3/(2-3)

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

1  REM 02100301
10 PRINT 3 / 2 - 3
15 PRINT 3 / (2 - 3)
20 END

Index