6.1.. Napisati program za izračunavanje kvadrata upisanog broja.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

1  REM P2_5
10 INPUT "Broj "; x
20 y = x * x
30 PRINT "x = "; x, "y = "; y
40 END

Index