abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Programski jezik C
Autor: Ekipa Znanje.org i Vladimir Šarović

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Rješenje zadataka u više programskih jezika - Linijska struktura - 7x
 3.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika - 7x
 4.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika - 7x
 5.   Teorijska priprema
 6.     Teorijska priprema
 7.     Tipovi podataka i varijable /TYPES OF DATA & VARIABLES/
 8.     Aritmetički operatori
 9.     Cjelobrojno dijeljenje i modul boja
 10.     Izdvajanje cifara
 11.     Generisanje slučajne vrijednosti - RND
 12.     Izbor funkcija u C-u
 13.     Formatiranje teksta - nazubljenost /SOURCE CODE FORMATTER/


 14.   LINIJSKA STRUKTURA
 15.     Linijska struktura - Algoritmi i C programi
 16.     Linijska struktura - Programski jezici BASIC i C programi
 17.     Linijska struktura - Programski jezici Pascal i C programi
 18.     Linijska struktura - Programski jezici Python i C programi
 19.     Linijska struktura - Programski jezici C++ i C programi
 20.     Linijska struktura - Programski jezici Java i C programi
 21.     Linijska struktura - C programi - Frejm /FRAMES/
 22.     Linijska struktura - Izdvajanje cifara - Frejm /FRAMES/
 23.     Linijska struktura - C programi - Izbor zadataka
 24.     Linijska struktura - C programi - Riješeni zadaci
 25.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C


 26.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF ELSE

 27.     IF/IF ELSE naredba
 28.     Razgranata struktura - Algoritmi i C programi
 29.     Razgranata struktura - Programski jezici BASIC i C programi
 30.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i C programi
 31.     Razgranata struktura - Programski jezici Dev-Pascal i C programi
 32.     IF THEN/IF THEN ELSE - C programi - Riješeni zadaci
 33.     IF THEN/IF THEN ELSE - C programi - Frejm /FRAMES/
 34.     IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C

 35.     CASE naredba
 36.     Razgranata struktura - CASE naredba - Programski jezici Java i C programi
 37.     CASE - C programi - Frejm /FRAMES/
 38.     CASE - Zadaci bez rješenja u C


 39.   CIKLIČNA STRUKTURA

 40.   FOR petlja
 41.     FOR petlja - Algoritmi i programski jezik C
 42.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i C
 43.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i C
 44.     FOR petlja - C i Python programi
 45.     FOR petlja - Programski jezici Java i C
 46.     FOR petlja - Programski jezici C i C++
 47.     FOR petlja - C programi - Riješeni zadaci
 48.     FOR petlja - C programi - Frejm /FRAMES/
 49.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 50.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 51.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C

 52.       FOR petlja /FOR LOOP/ 7x - rješenja u 7 različitih okruženja

 53.     Petlja u petlji
 54.     Petlja u petlji - Programski jezici BASIC i C programi
 55.     Petlja u petlji - Programski jezici Python i C programi
 56.     Petlja u petlji - Programski jezici Java i C programi
 57.     Petlja u petlji - C programi - Frejm /FRAMES/
 58.     Petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C

 59.     WHILE petlja
 60.     WHILE petlja - Algoritmi i programski jezik C
 61.     WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C programi
 62.     WHILE petlja - Programski jezici Python i C programi
 63.     WHILE petlja - Programski jezici C++ i C programi
 64.     WHILE petlja - C programi - Frejm /FRAMES/
 65.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 66.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 67.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C

 68.     DO-WHILE petlja
 69.     DO-WHILE petlja - Algoritmi i C programi
 70.     DO-WHILE petlja - Programski jezici BASIC i C programi
 71.     DO-WHILE petlja - C programi - Frejm /FRAMES/
 72.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 73.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 74.     DO-WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C

 75.   NIZ
 76.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Programski jezici BASIC i C programi
 77.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Programski jezici Java i C programi
 78.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C programi - Frejm /FRAMES/
 79.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C

 80.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C programi - Frejm /FRAMES/
 81.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C

 82.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - C programi - Frejm /FRAMES/
 83.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C

 84.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - C programi - Frejm /FRAMES/
 85.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C


 86.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 87.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - C programi - Frejm /FRAMES/
 88.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u C


 89.   String
 90.     String - Frejm /FRAMES/
 91.     String - Zadaci bez rješenja u C