6.4.01. Napisati program za upis i ispis broja..

Opis rješenja:

Listing programa:

// P06411074;
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int broj;
    cout<<"Unesi broj: ";
    cin>>broj;
    cout<<endl<<"Uneseni broj je: "<<broj<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index