6.4. Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti.

Listing programa:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  unsigned uBroj1, uBroj2, uBroj3, uBroj4;
  cout<<"Unesi 4 broja: ";
  cin>>uBroj1>>uBroj2>>uBroj3>>uBroj4;

  double dSredina;
  dSredina = uBroj1 + uBroj2 + uBroj3 + uBroj4;
  dSredina = dSredina / 4;

  double dKorijen;
  dKorijen = sqrt(dSredina);

  cout<<"Korijen aritmeticke sredine je "<<dKorijen;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index