Programski jezici Pascal i C++
Razgranata strukura - IF THEN ELSE

1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
Pascal - C++
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". Pascal - C++
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal - C++
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal - C++
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
Pascal - C++
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - C++
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - C++
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
Pascal - C++
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - C++
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja Pascal - C++
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja Pascal - C++
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
Pascal - C++
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Pascal - C++
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - C++
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal - C++
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal - C++
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
Pascal - C++
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". Pascal - C++
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
Pascal - C++
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal - C++
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal - C++
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - C++
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. Pascal - C++
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. Pascal - C++
38 Napisati program koji za x>y računa x i y prema izrazima: x := x - 2; y := x - 2 inače x := x + 2; y := x + 2. Pascal - C++
39 Provjera vrijednosti za uslov x parno? Pascal - C++
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. Pascal - C++
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. Pascal - C++
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. Pascal - C++
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). Pascal - C++
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). Pascal - C++
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. Pascal - C++
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. Pascal - C++
47 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).

Pascal - C++
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). Pascal - C++
49 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
50 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
51 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
52 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
53 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
54 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - C++
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). Pascal - C++
61 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). Pascal - C++
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Pascal - C++
63 Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B. Pascal - C++
64 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg. Pascal - C++
65 Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu). Pascal - C++
66 Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2). Pascal - C++
67 Učitati napon i otpor jednosmjerne struje. Izračunati struju. Pascal - C++
69 Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katetu i hipotenuzu. Pascal - C++
70 Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca. Pascal - C++
71 Učitati brzinu kretanja čamca (u m/s) i ugao kretanja čamca u odnosu na rijeku. Napisati program za izracunavanje i ispis brzine kratanja rijeke (u m/s). Pascal - C++
72 Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg a ako je min=0 ispisati 3. Pascal - C++
73 Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9. Pascal - C++
74 Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost. Pascal - C++
75 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Pascal - C++
76 Učitati koeficijente kvadratne jednačine. Ispis ima odgovarajući izgled:
Pascal - C++
77 Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj. Ako je cijeli broj neparan izračunati kub inače ispisati paran. Ispis ima izgled::
Pascal - C++
78 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
Pascal - C++
79 Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Izršiti provjeru izvedenih operacija. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled::
Pascal - C++
80 Urediti 3 učitana broj po rastućem redoslijedu. Pascal - C++
81 Urediti 3 učitana broj po opadajućem redoslijedu. Pascal - C++
230_7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Pascal - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index