Programski jezici Pascal i C++
Razgranata strukura - SWITCH/CASE

1 Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
2 Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
3 Napisati program za ispis osobina zadanog kvadranta, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
4 Napisati program za upis ocjena i ispis uspjeha.
Pascal - C++
5 Napisati program za ispis uspjeha a za ostale vrijednosti ispisati greska. Vidi slijedeću tabelu:
Pascal - C++
6 Koristeći naredbu CASE/SWITCH izračunati recipročnu vrijednost učitanog broja. Pascal - C++
7 Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
8 Napisati program koji za upisani samoglasnik ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
9 Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak veliko ili malo slovo ili cifra, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
10 Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak slovo, cifra ili specijalna znak, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
11 Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.
Pascal - C++
12 Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
13 Napisati program za simulaciju rada sabiranja i oduzimanja. Pascal - C++
14 Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
15 Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - C++
16 Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli (Rješenje sa provjerom prestupnosti godina djeljivih sa 100):
Pascal - C++
17 Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:
Pascal - C++
18 Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti x:
Pascal - C++
19 Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:
Pascal - C++
20 Napisati program za ispis manjeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE/SWITCH). Pascal - C++
21 Napisati program za ispis većeg od dva učitana broja (koristiti naredbu CASE/SWITCH). Pascal - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index