abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

C++
Autori: Ekipa Znanje.org i saradnici
Stručni saradnik: Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska strukura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 4.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 5.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 6.   TEORIJSKA PRIPREMA
 7.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija rand()

 8.   LINIJSKA STRUKTURA
 9.     Linijska struktura - Algoritmi i C++ programi
 10.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 11.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 12.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 13.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 14.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 15.     Linijska struktura - C++ program - Riješeni zadacii
 16.     Linijska struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 17.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u C++


 18.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF THEN/IF THEN ELSE
 19.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 20.     Razgranata struktura - Algoritmi i C++ programi
 21.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 22.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 23.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 24.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C i C++
 25.     Razgranata struktura - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 26.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi (izbor zradataka)
 27.     Razgranata struktura - IF /IF ELSE - C++ programi - Riješeni zadacii
 28.     Razgranata struktura - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 29.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u C++

 30.     SWITCH/CASE naredba
 31.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 32.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 33.     SWITCH/CASE naredba - C++ programi
 34.     SWITCH/CASE naredba - Zadaci bez rješenja u C++


 35.   CIKLIČNA STRUKTURA
 36.     FOR petlja
 37.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 38.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 39.     FOR petlja - Algoritmi i C++ program
 40.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 41.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 42.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Python
 43.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 44.     FOR petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 45.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 46.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 47.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 48.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 49.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 50.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++
 51.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 52.     FOR petlja u petlji
 53.     FOR petlja u petlji - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 54.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u C++


 55.     WHILE petlja
 56.     WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 57.     WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 58.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 59.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 60.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 61.     WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 62.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 63.     WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 64.     WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 65.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 66.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 67.     DO WHILE - REPEAT petlja
 68.     DO WHILE petlja - Algoritmi, BASIC i C++ programi
 69.     DO WHILE petlja - Algoritmi, Pascal i C++ programi
 70.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 71.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 72.     DO-WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 73.     DO WHILE petlja - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 74.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 75.     DO WHILE petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 76.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 77.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 78.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 79.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 80.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u C++


 81.   NIZ
 82.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i BASIC
 83.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 84.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 85.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 86.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Riješeni zadaci
 87.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 88.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u C++

 89.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 90.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 91.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Riješeni zadaci
 92.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 93.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u C++

 94.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u C++

 95.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 96.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u C++


 97.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 98.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Pascal
 99.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 100.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 101.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - Zadaci bez rješenja u C++


 102.   String
 103.     String 1 - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 104.     String - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 105.     String - Zadaci bez rješenja u C++


 106.   RIJEŠENI ZADACI
 107.     Riješeni zadaci - Rješenja u programskim jezicima C++ i C
 108.     Riješeni zadaci - Rješenja u programskim jezicima C++ i Java
 109.     Riješeni zadaci - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 110.     Riješeni zadaci
 111.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u C++
 112.     Riješeni zadaci 2


 113.   Objektno orijentisano programiranje
 114.     Objektno orijentisano programiranje - Uvod - Uporedni zadaci

 115. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 116.     Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 117.     Git
 118.