Kao i dosad, prvo ćemo se pozabaviti izgledom.

Form1
Caption Web Browser
WindowState wsMaximized
Label1
Caption Adresa:
Left 4
Top 30
ComboBox1
Text
Left 50
Top 26
SpeedButton1 ( Additional tabla )
Caption Posjeti
Flat True
Top 26
HTML1 ( Internet tabla )
Align alBottom

     Dodajmo još i MainMenu sa jednim menijem 'Web', a u njemu 4 stavke: 'Obnovi', 'Stop', '-' i 'Izlaz'.
     Kao privatnu definišimo projenljivu:
    Index: Integer;

     Za SpeedButton1 u Events tabli Object Inspector-a kreirajmo OnClick i dopunimo:

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
  HTML1.RequestDoc(ComboBox1.Text);
  Index := ComboBox1.Items.Count;
  ComboBox1.Items.Strings[Index] := ComboBox1.Text;
end;

     Pređimo na ComboBox1 i kreirajmo OnKeyPress:

procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if Key = Chr(13) then
    SpeedButton1Click(Sender);
end;

     Zatim za 'Stop' u MainMenu1, stvaramo OnClick:

procedure TForm1.Stop1Click(Sender: TObject);
begin
  HTML1.Cancel('Cancel');
end;

     Takođe i za 'Obnovi':

procedure TForm1.Obnovi1Click(Sender: TObject);
begin
  if ComboBox1.Items.Count > 0 then
    SpeedButton1Click(Sender);
end;

     i za 'Izlaz':

procedure TForm1.Izlaz1Click(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;

     Napravimo sad mali "odmor" od Delphija i u Image Editor-u napravimo 4 bitmap slike dimenzija 20x20. One bi trebale izgledati ovako:

     Sad ćemo dodati još 4 SpeedButton-a koji će služiti za navigaciju:

SpeedButton2

Caption

Nazad

Left

4

Top

0

Glyph

 -  ovdje izaberimo PRVU sliku od gornje 4
SpeedButton3

Caption

Naprijed

Left

84

Top

0

Glyph

 -  ovdje izaberimo DRUGU sliku od gornje 4
SpeedButton4

Caption

Stop

Left

164

Top

0

Glyph

 -  ovdje izaberimo TREĆU sliku od gornje 4
SpeedButton5

Caption

Obnovi

Left

224

Top

0

Glyph

 -  ovdje izaberimo ČETVRTU sliku od gornje 4

     Povežimo, u Events tabli Object Inspector-a za SpeedButton4, OnClick sa ranije napisanom procedurom Stop1Click ( proces je jednostavan: samo iz padajućeg menija izaberemo željenu proceduru). Isto uradimo i za SpeedButton5 ( samo što je ovaj put procedura Obnovi1Click ).
     Za kraj kreirajmo i procedure za klik na SpeedButton2 i SpeedButton3:

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
  if Index > 0 then
    begin
      Index := Index - 1;
      ComboBox1.Text := ComboBox1.Items.Strings[Index];
      SpeedButton1Click(Sender);
    end;
end;

procedure TForm1.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
begin
  if Index < ComboBox1.Items.Count then
    begin
      Index := Index + 1;
      ComboBox1.Text := ComboBox1.Items.Strings[Index];
      SpeedButton1Click(Sender);
    end;
end;

     Dodajmo i proceduru za ComboBox1 - OnClick:

procedure TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject);
begin
  SpeedButton1Click(Sender);
end;

     Završni rad se sastoji od stvaranja procedura za Form1 - OnResize i OnCreate:

procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
  HTML1.Height := ClientHeight - 50;
  ComboBox1.Width := ClientWidth - 140;
  SpeedButton1.Left := ComboBox1.Width + 55;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Index := 0;
end;

     I to je to. A izgleda ovako:


Download