Objekti su ustvari bit Delphija. Nema Delphija bez objekata. Naime, sve što vidite u Delphiju i sa čime radite su objekti.
     Tako, recimo, čim otvorite Delphi, dobijate prvi i glavni objekt sa kojim ćete raditi, a to je Form. Form je ustvari prozor na koji se stavljaju ostali objekti ( vidi Komponente ). Naravno, Delphi ne bi bio to što jeste da se objektima ne može manipulisati. Tako možemo pored fizičkih promjena ( mijenjanje širine, visine, boje... ) stvarati i akcije za taj objekt ( na pritisak miša, na pomjeranje miša... ).
     Vrlo važna odlika objekata je nasljeđivanje. Naime, kad god se jedan objekat stavi na drugi ( npr. Label na Form ) ovaj prvi postaje 'dijete' ( engl. Child ), a drugi 'roditelj' ( engl. Parent ), te će, po toj logici, prvi objekt naslijediti neke osobine od drugog ( npr. boju, font... ). Važno je napomenuti da broj 'dijete' objekata uopšte nije ograničen za jedan 'roditelj' objekt. To dopušta itekako veliku slobodu programeru.
     Kao i sve u Delphiju, programer može sam stvarati objekte po svom nahođenju i svojim željama. No, o tom potom.
     Najvažnije na kraju: za svaki objekt vezane su njegove osobine ( engl. Properties ). Pomoću njih se manipuliše objektima. Kako su one vrlo značajne za programiranje u Delphiju, stavljene su u posebno poglavlje ( vidi Osobine ).