Osobine se mijenjaju na dva načina.
     Onaj koji se prvi nauči je pomoću Object Inspectora. To je prozor koji se nalazi sa lijeve strane i uvijek je otvoren. On sadržava osobine svih objekata koje trenutno programer koristi, ali je samo jedna vidljiva i to ona koja je pod fokusom ( na koju je kliknuto mišem ). Tako recimo Form, kao glavni objekt, sadrži slijedeće osobine:

Action Izaberete neku proceduru koja će biti obavljena pri otvaranju prozora
ActiveControl Pokazuje objekat koji je aktivan nakon otvaranja prozora
Align Prijanjanje uz neku od ivica ekrana
Anchors Pokazuje kako je objekat vezan za 'roditelj' objekat
AutoScroll Određuje da li će se automatski pojaviti scrollbarovi ako je to potrebno
AutoSize Određuje da li će objekt tako prilagoditi veličinu da nema slobodnog prostora
BiDiMode Pravac objekata
BorderIcons Ikone poput minimize, maximize, close
BorderStyle Određuje stil prozora ( npr. Sizeable - moguće je mijenjati veličinu u radu )
BorderWidth Širina okvira
Caption Naslov ( npr. u ovom prozoru je naslov 'Programiranje: Osobine...' )
ClientHeight Visina 'korisnog' dijela prozora
ClientWidth Širina 'korisnog' dijela prozora
Color Boja
Constraints Ograničenja ( npr. visine )
Ctl3D Određuje da li će objekat biti 3D renderisan
Cursor Određuje kakav će kursor biti iznad objekta
DefaultMonitor Određuje koji objekat će biti glavni
DockSite Određuje da li je objekat vezan
DragKind Određuje vrstu povlačenja objekta
DragMode Određuje način povlačenja objekta
Enabled Pokazuje da li je objekat 'živ'
Font Određuje font na objektu
FormStyle Stil prozora ( npr. MDIChild - prozor unutar drugog prozora )
Height Visina objekta ( dimenzija po y-osi )
HelpContext Dio Help file koji će biti prikazan po pritisku na 'What's this?'
HelpFile Određuje koji file služi kao Help file
Hint Tekst koji se nalazi u žutom okviru koji služi kao objašnjenje
HorzScrollBar Određuje osobine horizontalnog scrollbara
Icon Ikona u gornjem lijevom uglu prozora
KeyPreview Određuje da li će objekat reagovati na tastaturu prije aktivne kontrole
Left Udaljenost objekta od lijeve strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana )
Menu Pokazuje na meni tog prozora
Name Ime objekta ( automatski je Form1, ali se može mijenjati )
ObjectMenuItem Pokazuje na jedan dio menija
OldCreateOrder Određuje kreiranje i uništavanje objekta
ParentBiDiMode Nasljeđivanje BiDiMode
ParentFont Nasljeđivanje fonta
PixelsPerInch Broj tačaka po inču
PopupMenu Određuje popup meni za objekat
Position Određuje poziciju prozora ( npr. ScreenCentar - uvijek u centru ekrana )
PrintScale Skala za printanje
Scaled Skaliranje
ShowHint Određuje da li će Hint biti prikazan
Tag Brojna oznaka objekta
Top Udaljenost objekta od gornje strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana )
UseDockManager Određuje korištenje dock managera pri pomjeranju prozora
VertScrollBar Određuje osobine vertikalnog scrollbara
Visible Pokazuje da li je objekat vidljiv
Width Određuje širinu objekta ( dimenzija po x-osi )
WindowMenu Određuje meni ako je FormStyle MDIForm
WindowState Stanje prozora ( npr. Maximized - starta se maximizovan )

     Naravno, nisu iste osobine za sve objekte, ali je princip isti.

     Drugi način mijenjanja osobina je mijenjanje u radu. Ovo je programerski način. Naime, dok program radi programer nema mogućnost mijenjati osobine pomoću Object Inspectora.
     Tako recimo ako hoćemo da u toku rada programa, prozor ( npr. Form1 ) promijeni visinu ( koja je iznosila npr. 375 ) na 400, treba da ukucamo ovo:

    Form1.Height := 400;

     Dakle, prvo upisujemo ime objekta, pa stavljamo tačku. Delphi je toliko razvijen da će automatski izbaciti listu osobina, pa se lako može izabrati Height ( visina ). Ko je nestrpljiv može sam da ukuca ovo Height. Mala i velika slova nisu važna, tj Delphi ne pravi razliku, ali je korištenje istih preporučljivo radi  lakšeg snalaženja, ali i estetike.
     Poznavatelji Pascal-a prepoznaju ovdje standardni način dodjeljivanja vrijednosti promjenljivoj.
     Važno je napomenuti da ovaj kod možemo kucati samo kao dio neke procedure.